คณิตคิดมาก

khempapas suebsak

โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

ตั้งใจเรียนนะคะ