Disability Study
ผู้สอน

สุภัสตรา เก้าประดิษฐ์ ทรัพย์ชูกุล

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
Disability Study

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
21348

สถานศึกษา
-

คำอธิบายชั้นเรียน

แนวคิด ทฤษฎี ความหมาย ประเภทของความพิการ สิทธิของคนพิการ นโยบายแนวปฏิบัติ การให้บริการและการพัฒนาคนพิการ ทั้งในและต่างประเทศ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.