homeกศน.ตำบลโพธิ์ไทร รายวิชาวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย
person
กศน.ตำบลโพธิ์ไทร รายวิชาวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย

ผู้สอน
นางสาว นฤมล สังข์ปั้น
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
กศน.ตำบลโพธิ์ไทร รายวิชาวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
2136

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

รายวิชาวิทยาศาสตร์  ม.ปลาย 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)