เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ระบบฐานข้อมูลทางธุรกิจ ห้อง ภ.คพธ 581-582

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

หลักการพื้นฐานของระบบฐานข้อมูล สถาปัตยกรรมของฐานข้อมูล แบบจำลองฐานข้อมูล รูปแบบและคุณสมบัติของฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ การออกแบบฐานข้อมูล รูปแบบและคุณสมบัติของฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ การออกแบบฐานข้อมูล การนอร์มอลไลซ์ฐานข้อมูล ภาษาเรียกค้นข้อมูล การจัดการฐานข้อมูล การใช้โปรแกรมฐานข้อมูล การรักษาความปลอดภัย และการคืนสภาพของฐานข้อมูล