เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.2/2

เกี่ยวกับชั้นเรียน

อุษา โตแก้ว

โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม

เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการใช้โปรแกรม Excel