เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.2/2
ผู้สอน

อุษา โตแก้ว

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.2/2

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
21368

สถานศึกษา
โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการใช้โปรแกรม Excel


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.