CPE1236 ปฏิบัติการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

คำอธิบายชั้นเรียน

ยินดีต้อนรับสู่วิชา CPE1236 ปฏิบัติการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น