homeช่องทางการพัฒนาอาชีพ ม.ปลาย
personperson_add
ช่องทางการพัฒนาอาชีพ ม.ปลาย

ผู้สอน
person
นาย ธนภัทร รัศมีโรจน์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ช่องทางการพัฒนาอาชีพ ม.ปลาย

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
2139

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ธนภัทร


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)