โปรแกรมพื้นฐาน1ห้องม.3

คำอธิบายชั้นเรียน

โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม