ทิด คันฉ่อง
ผู้สอน

วิไลพร บัวระคร

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ทิด คันฉ่อง

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
21400

สถานศึกษา
โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนนีมีคนหน้าตาดีที่สุด


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.