่่่คนตัวดำ

คำอธิบายชั้นเรียน

ขยันเรียน มีวินัย ไฝ่เรียนรู้