สวรรค์ ชั้น7

Sucheera khwandee

จ๊ะจ๋าซิตี้

คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบาย

กฏของร.รเราน่ะค้ะ

1.มาร.รสายได้

2.เขียนคิ้วได้.

3.ใส่กระโปร่ง/กางเกงสั้นได้.

4.ใส่ถุงเท้าสั้นได้.

5.ทำสีผมได้แต่สีไม่แรงมาก.

6.เอาโทรศัพท์มาร.รได้

7.ทำได้ทุกข้อเทียบเท่าหรือมากกว่าร.รอื่่น

หมายเหตุ:เพราะการเรียนเราอยากให้นักเรียนใช้สมองเรียน ไม่ใช่การแต่งตัว หรืออุปกรณืในการสื่อสารต่างๆ