เทคนิคการเพาะเลี้ยงนกพื้นเมือง
ผู้สอน

Dr. Dr.Isma-ae Chelong

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
เทคนิคการเพาะเลี้ยงนกพื้นเมือง

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
21425

สถานศึกษา
YRU

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาเทคนิคและวิธีการในการเพาะเลี้ยงนกที่นิยมเลี้ยงในท้องถิ่น อาทิ นกเขาชวา นกเขาใหญ่ นกปรอดหัวโขน นกอีแอ่น และนกสวยงามอื่น ๆ และความสำคัญของนกทางเศรษฐกิจและสังคม การศึกษาดูงานนอกสถานที่


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.