เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

เทคนิคการเพาะเลี้ยงนกพื้นเมือง

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ศึกษาเทคนิคและวิธีการในการเพาะเลี้ยงนกที่นิยมเลี้ยงในท้องถิ่น อาทิ นกเขาชวา นกเขาใหญ่ นกปรอดหัวโขน นกอีแอ่น และนกสวยงามอื่น ๆ และความสำคัญของนกทางเศรษฐกิจและสังคม การศึกษาดูงานนอกสถานที่