เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ประวัติศาสตร์ไทย

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษาวิเคราะห์ ความสำคัญของเวลาและช่วงเวลาสำหรับการศึกษาประวัติศาสตร์ ความสัมพันธ์และความสำคัญ ของอดีตที่มีต่อปัจจุบันและอนาคต ตัวอย่างการใช้เวลาช่วงเวลาและยุคสมัยที่ปรากฏในเอกสารประวัติศาสตร์ไทย