การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 (BC 59)
ผู้สอน

นางสาว อนุชาวดี ไชยทองศรี

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ เดือนที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 (BC 59)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
21440

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

คำอธิบายชั้นเรียน

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 (BC1D, BC4D 58)


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.