การผลิตและการนำเสนอมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา
ผู้สอน

เจนจิรา นันทเขต

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
การผลิตและการนำเสนอมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
21455

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

คำอธิบายชั้นเรียน

.


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.