ผู้สอน
กิตติปกรณ์ อ้มเถื่อน
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ค32201


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
21457

สถานศึกษา

โรงเรียนบ้านไผ่


คำอธิบายชั้นเรียน

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ค32201