การพัฒนาหลักสูตร(เอกคอมพิวเตอร์)
ผู้สอน

กอเดช อ้าสะกะละ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 28 วันที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
การพัฒนาหลักสูตร(เอกคอมพิวเตอร์)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
21469

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาบังคับกลุ่มวิชาชีพครู


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.