ผู้สอน
จิรารัตน์ ตรีรัตนพันธุ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
21473

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช


คำอธิบายชั้นเรียน

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา