ผู้สอน
แก้วตา ดิลกคุณากุล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
21476

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช


คำอธิบายชั้นเรียน

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ