ผู้สอน
มรกต ชุมเปีย
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
21478

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช


คำอธิบายชั้นเรียน

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา