ผู้สอน
นาย มนูญ จิตรสำเริง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ เมื่อวานซืน

ชื่อชั้นเรียน

07-11-301 Applied Mathematics for Engineer ภาคสมทบ ห้อง5/1 1/59


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
21485

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย


คำอธิบายชั้นเรียน

เปิดให้นักศึกษาห้อง5/1ภาคสมทบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2559