homeภาษาไทย ม.ปลาย
person
ภาษาไทย ม.ปลาย

ผู้สอน
นางสาว รานี รัศมีโรจน์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ภาษาไทย ม.ปลาย

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
2149

สถานศึกษา
กศน.ตำบลท่าโพธิ์ศรี

คำอธิบายวิชา

ให้ผู้เรียนอ่านคำชี้แจงให้เข้าใจก่อนทำแบบฝึกหัด


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)