เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ภาษาไทย ม.ปลาย

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นางสาว รานี รัศมีโรจน์

กศน.ตำบลท่าโพธิ์ศรี

ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ให้ผู้เรียนอ่านคำชี้แจงให้เข้าใจก่อนทำแบบฝึกหัด