homeภาษาไทย ม.ปลาย
personperson_add
ภาษาไทย ม.ปลาย

ผู้สอน
นางสาว รานี รัศมีโรจน์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ภาษาไทย ม.ปลาย

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
2149

สถานศึกษา
กศน.ตำบลท่าโพธิ์ศรี

คำอธิบายชั้นเรียน

ให้ผู้เรียนอ่านคำชี้แจงให้เข้าใจก่อนทำแบบฝึกหัด


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)