วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
ผู้สอน

พัชรินทร์ บัวแพร

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
21494

สถานศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีป่าสักธารา

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.