เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

GEL0201 English for Today's World (ภาษาอังกฤษในโลกปัจจุบัน) [Section 01]

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

GEL0201 English for Today's World (ภาษาอังกฤษในโลกปัจจุบัน)

This course aims to develop learners in using English as a medium to access and retrieve information for education and daily life applications.