ผู้สอน
โสภิดา ขาวหนูนา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

GEL0201 English for Today's World (ภาษาอังกฤษในโลกปัจจุบัน) [Section 01]


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
21498

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา


คำอธิบายชั้นเรียน

GEL0201 English for Today's World (ภาษาอังกฤษในโลกปัจจุบัน)

This course aims to develop learners in using English as a medium to access and retrieve information for education and daily life applications.