ชั้นประถมศึกษาปีที่5/1
ผู้สอน

นางสาว นพมาศ เจ๊ะกา

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่5/1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
21499

สถานศึกษา
โรงเรียนอนุบาลระแงะ

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นรายวิชาคอมพิวเตอร์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.