1582202 การสนทนาภาษามาเลย์ 2 (01)
ผู้สอน

hasnida samaun

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
1582202 การสนทนาภาษามาเลย์ 2 (01)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
21506

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาหลักการ วิธีการ ในการฟังและการพูดภาษามาเลย์ต่อเนื่องจากการสนทนาภาษามาเลย์๑ ฝึกฟัง และพูดในรูปแบบของการสนทนาในหัวข้อ ที่กําหนด ฝึกพูดในกลุ่ม ฝึกพูดในหัวข้อที่กําหนด ฝึกพูดในที่ประชุม เพื่อในที่ประชุม เพื่อเพิ่มประสบการณ์ความสามารถและทักษะในการฟังและพูดยิ่งขึ้น


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.