เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

477-777 IT for managers (Section 01)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

วิชานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสอน IT สำหรับผู้บริหาร