2533407 การวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยสำหรับการพัฒนาชุมชน (Sec. 01)
ผู้สอน

ดร.อิสระ ทองสามสี

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
2533407 การวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยสำหรับการพัฒนาชุมชน (Sec. 01)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
21510

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คำอธิบายชั้นเรียน

แนวคิดและวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยในการวิจัยเชิงคุณภาพโดยกระบวนการการวิเคราะห์เนื้อหาและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยกระบวนการทางสถิติ ซึ่งประกอบด้วยกระบวนการในการเตรียมข้อมูลและขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปต่าง ๆ ในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยเน้นการประยุกต์ใช้


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.