ผู้สอน
ธนัย ตันวานิช
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

การวางผังเมือง section1


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
21524

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา


คำอธิบายชั้นเรียน

องค์ประกอบและโครงสร้างของเมือง หลักการ แนวความคิด และวิธีการในการวางผังเมือง และการนําแผนไปสู่การปฏิบัติ