ผู้สอน
สุดารัตน์ วงศ์กระจ่าง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร กศ.บป


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
21530

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา


คำอธิบายชั้นเรียน