homeปวช กศน ม่วงสามสิบ
person
ปวช กศน ม่วงสามสิบ

ผู้สอน
นาย วิษณุ พันแสน
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ปวช กศน ม่วงสามสิบ

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
2155

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ทองลอง


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)