ผู้สอน
เอมอร อ่าวสกุล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

แผนที่และการแปลความหมายแผนที่ sec 02


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
21554

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา


คำอธิบายชั้นเรียน

ความหมายและประเภทของแผนที่ ส่วนประกอบของแผนที่ วิธีการอ่านและแปลความหมายแผนที่ ลักษณะและข้อมูลทางภูมิศาสตร์จากแผนที่ประเภทต่าง ๆ การแสดงข้อมูลบนแผนที่ เส้นโครงแผนที่