ผู้สอน
มณี อินทพันธ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

1553403 sec 02


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
21555

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา


คำอธิบายชั้นเรียน

1.เพิ่อให้ผู้เรียนตระหนักในคุณค่าของความเป็นไทยและสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อถ่ายทอดวัฒนธรรมไทยได้

2. ผู้เรียนสามารถแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของตนกับผู้คนที่มาจากต่างวัฒนธรรมโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางได้