ผู้สอน
สลับ หัดคำหมื่น
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 11 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

เสริมภาษาไทย


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
21569

สถานศึกษา

โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา


คำอธิบายชั้นเรียน

เรียนรู้และทดสอบตัวเองว่ามีพื้นฐานทางภาษาไทยมากน้อยเพียงใด