สุขภาพจิตชุมชน
ผู้สอน

นางสาว ธมนวรรณ ตะสัย

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
สุขภาพจิตชุมชน

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
21577

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คำอธิบายชั้นเรียน

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2555

วิชาเนื้อหาเลือก


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.