ผู้สอน
กัลยา ขาวแดง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

คอมพิวเตอร์ศึกษา57


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
21590

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง


คำอธิบายชั้นเรียน

การเรียนการสอนผ่าน ClassStart ครั้งแรก