ผู้สอน
โกมล ศิริสมบูรณ์เวช
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

3901-1001 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เชิงโครงสร้าง


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
21591

สถานศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี


คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับการเรียนรู้และส่งงาน ในวิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์เชิงโครงสร้าง ของนักศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ