05-413-307 ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ [Information System Security]
ผู้สอน

ศักรินทร์ กลีบแก้ว

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
05-413-307 ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ [Information System Security]

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
21593

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

ความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายและข้อมูลจากผู้แอบเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ได้ตั้งใจ การลักลอบเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูล การป้องกันเมื่อระบบปฏิเสธการให้บริการ การประเมินและการจัดการความเสี่ยง การลงรหัสคริปโตกราฟี กรรมวิธีการรับรองความปลอดภัย ขอบเขตการป้องกันจากซอฟต์แวร์ที่ประสงค์ร้ายต่อระบบ ไวรัสและลอจิกบอมบ์ วิธีการควบคุมและทวนสอบ และแก่นของความปลอดภัย


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.