Risk Management
ผู้สอน

สิรินทรา สังข์ทอง

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
Risk Management

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
21600

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

คำอธิบายชั้นเรียน

นักศึกษาสามารถสอบถามปัญหาวิชา Risk Management ได้ค่ะ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.