สัมมนาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ห้อง คพธ.562
ผู้สอน

วัชราวดี นิรุติธรรมธรา

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 13 วันที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
สัมมนาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ห้อง คพธ.562

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
21601

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

คำอธิบายชั้นเรียน

การแต่งกายถูกระเบียบของมหาวิทยาลัย เข้าเรียนตรงเวลา


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.