เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

421-462 Data Mining (การทำเหมืองข้อมูล)

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ความหมายและหลักการทำเหมืองข้อมูล กระบวนการค้นหาความรู้จากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ และกลวิธีที่ใช้ในการค้นหาความรู้ประเภทต่าง ๆ