เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การจัดการทุนมนุษย์ (356511) เสาร์-อาทิตย์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

กลุ่มที่เรียน มี 3 กลุ่ม คือ การจัดการ*11-1 การบริหาร 11-1 ทรัพยากรมนุษย์ 11-1