รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 2 ง21102
ผู้สอน

สัตยา ทองอ่อน

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 2 ง21102

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
21628

สถานศึกษา
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 2 รหัสวิชา ง21102 โดย ครูสัตยา ทองอ่อน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.