เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ติวการพยาบาลอนามัยชุมชน

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน จัดให้มีการติวเนื้อหาของพยาบาลอนามัยขุมชน ให้กับนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 4 เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบสภาการพยาบาลเพื่อขึ้นทะเบียนใบผู้รับใบปรกอบวิชาชีพการพยาบา