วิทยาศาสตร์ ป.4
ผู้สอน

supansa yoirak

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
วิทยาศาสตร์ ป.4

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
21641

สถานศึกษา
โรงเรียนวัดอภยาราม

คำอธิบายชั้นเรียน

วิทยาศาสตร์ป.4 มีเนื้อหาเกี่ยวกับโครงสร้างของพืช ส่วนประกอบของดิน แสง ระบบสุริยะ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.