เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิทยาศาสตร์ ป.6

เกี่ยวกับชั้นเรียน

จิรัชญา ชัยฤทธิ์

โรงเรียนอนุบาลรามเดชา

วิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรทางธรรมชาติสารเคมี ไฟฟ้า ร่างกายและเทคโนโลยี