วิทยาศาสตร์ ป.6

คำอธิบายชั้นเรียน

วิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรทางธรรมชาติสารเคมี ไฟฟ้า ร่างกายและเทคโนโลยี