ผู้สอน
พิชญ์สินี มณีฉาย
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

วิชาคณิตศาสตร์ ม.6


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
21651

สถานศึกษา

โรงเรียนปัญญาทิพย์


คำอธิบายชั้นเรียน

คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 6

-วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น

-การแจกแจงปกติ

-ลำดับและอนุกรมอนันต์