ผู้สอน
จิรารัตน์ ตรีรัตนพันธุ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
21652

สถานศึกษา

โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)


คำอธิบายชั้นเรียน

วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เนื้อหาวิ่ชา เกี่ยวกับ หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตและการดำรงชีวิตของพืช สารรอบตัว


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.