คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ผู้สอน

แก้วตา ดิลกคุณากุล

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
21659

สถานศึกษา
โรงเรียนพรศิริกุล

คำอธิบายชั้นเรียน

หน่วยที่ 1 จำนวนนับไม่เกิน 100,000

หน่วยที่ 2 การบวก

หน่วยที่ 3 การลบ

หน่วยที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอข้อมูล

หน่วยที่ 5 การวัดความยาว

หน่วยที่ 6 เวลา

หน่วยที่ 7 การชั่ง

หน่วยที่ 8 การตวง


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.