ผู้สอน
สุปราณี ใจสูงเนิน
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่1


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
21666

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


คำอธิบายชั้นเรียน

บทเรียนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่1